Tapís de la Creació

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

Cara frontal
del tapís
de la creació

Popularment es coneix com el Tapís de la Creació, tot i que curiosament la tècnica amb la qual es va fer va ser el brodat. Ens presenta un missatge complex narrat mitjançant escenes bíbliques, símbols, al·legories i història sacra. A la roda central ens explica l’inici del primer llibre bíblic: el Gènesi, i al seu voltant es desenvolupen un seguit de quadres on el protagonisme el pren el temps i les seves segmentacions —l’any, les estacions, els mesos i els dies—. La part inferior, la més deteriorada, narra la història de Santa Elena a la recerca de la Vera Creu. Tot i que es desconeix quin ús tenia i en quin moment es va deixar d’utilitzar, sí que sabem que qui el va dissenyar era un erudit del seu moment, del qual tant d’ell com del qui el va manufacturar, no en sabem el nom. Que s’hagi conservat un teixit del segle XI o XII en tan bon estat és un fet excepcional.

Cara posterior
del tapís
de la creació

Part posterior del Tapís de la Creació en el qual es poden apreciar els seus colors originals, així com les figures invertides.

MÉS OBRES DEL TRESOR

EL PATRIMONI DE LA CATEDRAL, TAMBÉ DIGITAL

Dipòsit d'Obres Virtual