Beatus de Girona

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

doble pàgina
oberta del
beatus de girona

És un manuscrit miniat (amb il·lustracions) que consta de 284 folis, escrit a mà en lletra visigòtica. Diverses característiques fan extraordinari el Beatus conservat a la Catedral de Girona. Primer, la seva antiguitat, ja que data del 975. Ho sabem gràcies al fet que a l’última pàgina es deixa constància de la data, del promotor i dels autors. A continuació, el seu origen: sabem que prové del monestir de Tábara (Zamora) i que al segle XI ja consta a la Catedral de Girona. Les miniatures són obra del monjo Emeterius i de la monja En, considerada aquesta l’artista femenina més antiga documentada. La seva obra no va ser banal, ja que aquest exemplar, dins dels pocs beatus que s’han pogut conservar, és el que més il·luminacions (il·lustracions) té, a més de disposar-ne alguna que ocupa les dues pàgines, fet que tampoc ocorre en cap altre exemplar.

PASSADOR DE PÀGINES DEL BEATUS DE GIRONA

Navega per les pàgines interiors del Beatus de Girona. Només cal que vagis passant les diapositives, com si es tractés del llibre original.

MÉS OBRES DEL TRESOR

EL PATRIMONI DE LA CATEDRAL, TAMBÉ DIGITAL

Dipòsit d'Obres Virtual