Visita
Cultural

Basílica de
Sant Feliu

INFORMACIÓ VISITANT

Calendari de visita

TOT L'ANY

10.00 h a 18.00 h

de dilluns a dissabte

13.00 h a 18.00 h

diumenges

Tancat els dies 25 de desembre, 1 de gener, Divendres Sant i les hores de culte extraordinàries.

Dues opcions de visita

Girona Monumental

INCLOU LA VISITA A:

Catedral de Girona + Basílica de Sant Feliu

Màxim de 6 persones

Mínim de 10 persones (amb guia autoritzat)

L'entrada inclou

Entrada conjunta a

Catedral de Girona

Basílica de Sant Feliu

Temps de visita

Catedral de Girona: 60 min

Basílica de Sant Feliu: 30 min

L’entrada permet visitar els diferents espais el mateix dia o bé
en dies separats. Té una validesa de 12 mesos des de la compra

Girona Episcopal

INCLOU LA VISITA A:

Catedral de Girona + Basílica de Sant Feliu + Museu d’Art de Girona

Màxim de 6 persones

Mínim de 10 persones (amb guia autoritzat)

L'entrada inclou

Entrada conjunta a

Catedral de Girona

Basílica de Sant Feliu

Museu d’Art de Girona

Temps de visita

Catedral de Girona: 60 min

Basílica de Sant Feliu: 30 min

Museu d’Art de Girona: 60 min

L’entrada permet visitar els diferents espais el mateix dia o bé
en dies separats. Té una validesa de 12 mesos des de la compra

Gratuïtat

Entrades regulars:

Persones nascudes i/o residents a la ciutat de Girona

Menors de 8 anys

Persones amb discapacitat superior al 66%

Escoles i instituts de la diòcesi i/o província (amb reserva prèvia)

Grups d’estudiants de la UdG (amb reserva prèvia)

Contacta amb nosaltres