Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Vinguda de l’Esperit Sant Pentecosta

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
144
CRONOLOGIA
1561
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
moblament - accessori
NOM DE L'OBJECTE
tapís
MIDES
ALÇADA (CM)
277
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
277
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
teixit
MATERIALS UTILITZATS
fil
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
Escena bíblica
DESCRIPCIÓ
Tapís de la sèrie dels nou que es van encarregar al tapisser de Barcelona Joan Ferrer formant la sèrie "Els goigs de la Verge". Foren realitzats d'acord amb la voluntat del canonge gironí Miquel Preses, que va deixar 300 lliures barcelonines en el seu testament per fer: "que fossin fets draps de ras per ornar suficienment lo cor de la dita séu". Aquest tapís fou el realitzat com a prova de suficiènia. Tapís de forma rectangular composat per una única escena en posició horitzontal i emmarcada. El marc està format d’una garlanda amb motius vegetals i una au al centre, tant a la part superior com a la part inferior. Els motius vegetals són fulles, fruits i flors. Alhora, una sanefa amb onades de color blau i groc flanqueja la garlanda. Les onades tenen els colors invertits a cada sanefa. L’escena representa la Vinguda de l’Esperit Sant. I trobem la Verge al centre amb sis apòstols a cada costat que la flanquegen. Totes les figures tenen nimbe i una llengua de foc. La Verge està asseguda i amb un llibre obert a la falda. Duu un vestit vermell i maforium blau. Les figures dels apòstols estan dividides en tres plans: dues figures a cada costat de la Verge en primer terme; un grup de tres figures a cada costat en segon terme, de les quals la figura que està al costat dret de la Verge porta també un llibre; una figura a cada costat en darrer terme. L’Esperit Sant apareix en forma de colom sobre el cap de la Verge. L’escena es desenvolupa dins d’una arquitectura classicista amb arcs de triomf que emmarquen tres absidioles completes i mitja absidiola a cada extrem. Quatre pilastres d’ordre jònic sustenten un entaulament amb decoració floral.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
Joan Ferrer
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
Identificació per font
LLOC D'EXECUCIÓ
Girona (set tapissos de la sèria sembla que van realitzar-se a la mateixa Girona).
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
Va ser lliurat l'11 de juny de 1561
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
regular
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
-FONT, L., Gerona. La Catedral y el Museo Diocesano, Ed. Carlomagno, Girona, 1952, p. 33 -GIRBAL, E.“Tapicerías de la Catedral”, dins Revista de Girona, Girona: Imprenta del Hospicio Provincial,1888, núm. XII, pàg. 1-10. -MARTÍ, J.M. (Dir.) Thesaurus/estudis. L’Art als Bisbats de Catalunya 1000/1800. Barcelona: Fundació Caixa de Pensions, 1986. p.260.
NOTES I OBSERVACIONS
S'han consultat les Actes Capitulars des de l'any 1881 (vol.95) fins 1975 (vol. 115). ACG. S'han consultat els inventaris dels anys 1470, 1588, 1629, 1685, 1742, 1774, 1775, 1823, 1924, 1938, 1939. ACG.