Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Vestit d’angelet

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
1157
CRONOLOGIA
Segle XVIII
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
Teixit
NOM DE L'OBJECTE
Vestit d'angelet
MIDES
ALÇADA (CM)
50x73
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
50x73
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
MATERIALS UTILITZATS
Teixit
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Vestit blau amb motius perimetrals de fil metàl·lic i vora de punta al coll i braços. Es tanca per davant i té dos forats a l'esquena.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS