Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Valona

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
1355
CRONOLOGIA
s.XX
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
Indumentaria
NOM DE L'OBJECTE
Valona
MIDES
ALÇADA (CM)
85x49
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
85x49
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
Cosit
MATERIALS UTILITZATS
Teixit
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
La valona és la capeta que formava part de l’hàbit de canonge d’estiu: sotana, hàbit de color vermell, roquet i valona vermella.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
«JM»
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS