Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Valona

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
1295
CRONOLOGIA
Segle XX?
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
Indumentaria
NOM DE L'OBJECTE
Valona
MIDES
ALÇADA (CM)
81x45
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
81x45
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
MATERIALS UTILITZATS
Teixit
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
La valona és la capeta que formava part de l’hàbit de canonge d’estiu: sotana, hàbit de color vermell, roquet i valona vermella.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
Etiqueta «Artesania San Daniel Gerona»
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
Monges de Sant Daniel de Girona
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Bo
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS