Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Urna amb imatge a dins

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
296
CRONOLOGIA
s. XIX
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
orfebreria
NOM DE L'OBJECTE
urna
MIDES
ALÇADA (CM)
139
LLARGADA (CM)
102
AMPLADA (CM)
139
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
fosa, repussat, incís
MATERIALS UTILITZATS
llautó
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
Figura hagiogràfica
DESCRIPCIÓ
Urna daurada de planta quadrada, amb quatre columnes d'estil corinti, una a cada vèrtex, i coronada amb una cúpula semiesfèrica amb esgrafiat d’escates de peix, elevada sobre tambor decorat amb relleu de motius vegetals. A l'interior de l'urna hi ha la imatge d'un sant barbat, vestit amb túnica i capa, el qual duu una bossa a l’espatlla esquerra i té la mà dreta sobre el pit; i un gravat on hi apareix un calze alat amb una creu al capdamunt, juntament amb l'Alfa i l'Omega. Al lateral esquerra hi ha gravat l'escut del bisbat: està partit en quart. Al primer quadrant hi ha l’Església; al segon quadrant, una creu grega; al tercer quadrant és partit en barra, amb una Tau a dalt i una quadrícula a baix; al quart quadrant, una espiga.Està coronat per una mitra i un bàcul amb capell de cinc borles. A sota, un fil·lacteri amb la inscripció: “Infirma munidi elegit”. Al voltant de la inscripció: “Josephus Cartaña et Ingles Dei Apostolicae sediz gratia episcopus gerundensis” Al darrera hi ha les portes del sagrari, a les quals hi ha representada una llàntia d’oli; a la porta esquerra hi ha un crostmó representat a dalt i tres espigues a baix; a la porta dreta hi ha una àncora frmant una creu a dalt i raïm a baix. Al lateral dret hi ha representat un medalló ovalat amb la Verge i el Nen Jesús en un tro sobre mènsula, am dosser gòtic. Al voltant hi ha la inscripció: “Sigillu: Capituli: Gerundem: Eccie:”
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
Escut del bisbat en un dels laterals
AUTOR/A
Anònim
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Bo
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
set
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
Vidre que protegeix l'interior de l'urna.
DESCRIPCIÓ
-MARQUÈS, J., "La capella del Sagrat Cor de Jesús", Informe, Diari de Girona, 25 de novembre de 1987.
NOTES I OBSERVACIONS
S'han consultat les Actes Capitulars des de l'any 1881 (vol.95) fins 1975 (vol. 115). ACG. S'han consultat els inventaris dels anys 1470, 1588, 1629, 1685, 1742, 1774, 1775, 1823, 1924, 1933, 1938, 1939. ACG.