Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Traverso o flauta travessera

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
1038
CRONOLOGIA
1850-1900
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
Instrument musical
NOM DE L'OBJECTE
Instrument musical
MIDES
ALÇADA (CM)
4x60x11
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
4x60x11
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
MATERIALS UTILITZATS
Fusta de granadillo, anelles i claus d'alpaca
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Aeròfon de bisell 5 seccions, embocadura el·líptica, bombí d'afinació, 5 claus amb pilars i molla collada d'hacer l (tub acústic): 55'1 ; diàm. interior cap: 1'9 ; diàm. interior peu: 1'6 ; diàm. embocadura: 0'9 x 1'1
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
Espanya?
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Regular (embocadura trencada)
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
3
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS