Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Tible

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
1040
CRONOLOGIA
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
Instrument musical
NOM DE L'OBJECTE
Instrument musical
MIDES
ALÇADA (CM)
8x42x8
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
8x42x8
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
MATERIALS UTILITZATS
Fusta de ginjoler, claus i anelles (1 al segon cos i 2 al pavelló) d'alpaca
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Aeròfon de llengüeta doble 3 seccions, la primera perduda, 5 claus (1 de pont), 8 forats (5 d'afinació), suport per a faristol diàm. interior final 2ª peça: 1'9
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Bo
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
2
NÚM. DE PARTS
0
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS