Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Taula del retaule de la vida de Sant Narcís

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
219
CRONOLOGIA
s. XVI
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
objecte de culte
NOM DE L'OBJECTE
fragment de retaule
MIDES
ALÇADA (CM)
98
LLARGADA (CM)
12
AMPLADA (CM)
98
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
tallat, cisellat, policromat, daurat, pintura al tremp
MATERIALS UTILITZATS
fusta
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
Escena hagiogràfica
DESCRIPCIÓ
Escena de la conversió de Santa Afra i les seves esclaves per Sant Narcís, la qual s’emmarca dins d’una arquitectura de terra de rajoles quadrades pintades amb motius geomètrics; paret també decorada amb motius gemètrics i una porta amb un batent obert al centre i sostre cacetonat amb motius florals. A l’escena hi trobem un tronc a cada banda de la composició i nou figures: A l’esquerra de la composició hi ha un neòfit orant i agenollat, Sant Narcís i un canonge. A la dreta trobem cinc figures agenollades en primer terme i una darrera figura en segon terme.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Regular, caldria netejar
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
fragment de retaule
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
-COLOMAR, I. “Les Mosques de Sant Narcís”, dins d’Annals, vol. 25, Girona: Institut d'Estudis Gironins, 1981, p.535-542. -CONSTANS, L. G. “Las Moscas de San Narciso”, dins d’Annals, vol.2. Girona: Institut d’Estudis Gironins, 1947, p.254-257. -MUNDÓ, A. “L’Autenticitat del sermó d'Oliba de Vic sobre sant Narcís de Girona”, dins d’Annals, vol. 22, Girona: Institut d'Estudis Gironins, 1974, p. 97-114
NOTES I OBSERVACIONS
S'han consultat les Actes Capitulars des de l'any 1881 (vol.95) fins 1975 (vol. 115). ACG. S'han consultat els inventaris dels anys 1470, 1588, 1629, 1685, 1742, 1774, 1775, 1823, 1924, 1938, 1939. ACG.