Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Taula de l’Anunciació

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
9
CRONOLOGIA
s. XV
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
objecte de culte
NOM DE L'OBJECTE
fragment de retaule
MIDES
ALÇADA (CM)
235
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
235
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
pintura al tremp, daurat i estofat
MATERIALS UTILITZATS
fusta
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
les dues peces separades individualment: 180x95x4,8 cm cadascuna
TEMA
Figures bíbliques: Anunciació
DESCRIPCIÓ
La figura de l’àngel anunciador i a l’altra, la Verge. L’escena es desenvolupa en una cambra. El terra és de rajoles rectangulars de marbres de colors amb decoració de figures geomètriques i amb un cert intent de perspectiva; el sostre és de volta de creueria. El cel de l’exterior és neutre, de color daurat. La taula de la dreta és la de la figura de la Verge. En aquesta taula hi ha finestrals gòtics a través dels quals es veu de fons un paisatge de terra àrida, una ciutat emmurallada i arquitectura al cim d’una muntanya; a l’arcada sobre la mènsula hi veiem una escultura en grisalla inserida en una fornícula, la qual està flanquejada per dos òculs. Les columnes de l’estança són de marbres vermells, imitant el pòrfid. Les finestres de la taula de l’Àngel són cegues i hi ha dues rosasses d’estil gòtic a la paret del fons de l’estança. Per les finestres es veu també un paisatge àrid amb arquitectura i el cel daurat. La figura de la Verge té els cabells rossos, la pel molt blanca i les mans creuades sobre el pit amb el cap inclinat sobre la seva mà dreta. Vesteix una túnica de tela rica en ornamentació vegetal i una capa de color blau fosc. Sobre el cap de la Verge hi ha la representació de Déu pare envoltat d’àngels d’ales vermelles i rajos de llum dels quals surt l’Esperit Sant en forma de colom. A l’esquerra hi ha un gerro de dues nanses amb decoració geomètrica on hi ha sis lliris blancs. A la dreta hi ha un moble de fusta treballada formant cacetons amb motius geomètrics. Sobre del moble hi ha un faristol amb un mocador vermell sobre el que hi ha un llibre obert. A la paret hi ha una llibreria d’obra de quatre lleixes amb varis objectes: llibres, una caixeta amb una poma a sobre, un plat i un got, tres serres petites i varis objectes d’orfebreria. La taula de l’esquerra és la de la figura de l’àngel Gabriel mirant cap a la dreta. Té els cabells rossos, duu un vestit blanc, una capa estampada com el vestit de la Verge, amb la mà dreta aguanta una filactèria amb la inscripció: Ave S· Gratia S· Plena; amb la mà esquerra aguanta un ceptre. Les dues figures són nimbades. Les vores de les capes són daurades i amb relleu simulant pedreria. L’artista juga amb les textures de les robes donant l’efecte de roba de vellut.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
Ramon Solà II. Segons l'inventari de 1933 l'autor és Alemany (ACG. AC, 107, Document 176).
ESCOLA TALLER
Escola de Girona
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
atribució
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
1930-31. Desinfectada, restaurada i emmarcada per Joan Sutrà, a Figueres. 2021-01-21 Retirada del marc que mantenia unides les dues taules, realitzat per Idoia Tantull restauradora.
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
regular
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
2 (el 21-1-2021 es va treure el marc que mantenia unides les dues taules)
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
FONT, L. Gerona. La Catedral y el Museo Diocesano. Girona: Carlomagno, 1952, p. 47 Sutrà, J., "El Maestro de Gerona Ramón Solà ?", Revista de Girona,núm. 28, Girona, 1964, p. 39-43 FREIXAS, P., L'art gòtic a Girona, segles XIII-XV, Institut d'Estudis Gironins, Girona, 1983, p. 182-184 ACG. AC, Vol. 107, Full 14. [1 juliol 1930] ACG. AC, Vol. 107, Full 22. [4 novembre 1930] ACG. AC, Vol. 107, Full 26. [25 novembre 1930] ACG. AC, Vol. 107, Full 32. [3 febrer 1931] ACG. AC, Vol. 107, Full 37. [8 abril 1931] ACG. AC, Vol. 110, Full 304. [1 juliol 1950] BARRAL, X. (Dir.) L’Art de Catalunya (Ars Cataloniae). Barcelona: L’Isard, 1998. vol. VIII, p. 322-323.
NOTES I OBSERVACIONS
1938. És trasllada a un dipòsit rural 1950. Reproducció per la The Hispanic Society of America de Nova York S'han consultat les Actes Capitulars des de l'any 1881 (vol.95) fins 1975 (vol. 115). ACG. S'han consultat els inventaris dels anys 1470, 1588, 1629, 1685, 1742, 1774, 1775, 1823, 1924, 1938, 1939. ACG.