Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Taula de la Pietat

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
12
CRONOLOGIA
s. XV
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
objecte de culte
NOM DE L'OBJECTE
fragment de retaule
MIDES
ALÇADA (CM)
194
LLARGADA (CM)
85
AMPLADA (CM)
194
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
pintura al tremp, daurat, estofat
MATERIALS UTILITZATS
fusta
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
Escena bíblica: Descendiment, Pietat, Sant Enterramnent
DESCRIPCIÓ
Escena de la Pietat. En primer terme s'observa Jesucrist jacent amb la ferida de la llança al costat dret, i les dels claus a les dues mans i als dos peus. Està embolcallat amb una tela fina, gairebé transparent. La Mare de Déu vestida de negre li esta besant la mà esquerra. Al voltant de la Mare de Déu hi ha sis personatges més plorant la seva mort: quatre dones i dos homes. Les figures de les quatre ploraneres, la Mare de Déu i Jesucrist són nimbades. Darrera d'ells, en un segon pla, es veu la silueta de tres petits turons amb una creu clavada al turó del centre. Voltant la creu hi ha cinc àngels amb els signes de la passió: un d’ells està enfilat a la mateixa creu, un altre té l'escala a les mans, un tercer duu la llança de Longí tacada de sang, un quart porta un pal amb una esponja a l'extrem i el cinquè està enfilat a una columna situada a l'esquerra de la creu. El fons és neutre, de color daurat.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
Joan Mates i atribució d'algunes figures a Jaume Cabrera
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
Identificació per font i per estil, respectivament.
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
1883. Restaurat per A. Planella
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
regular
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
BRUTAILS, A.“Biblia de Carlos V y otros manuscritos del Cabildo de Gerona”, dins Revista de Girona, Girona: Imprenta del Hospicio Provincial,1887, núm. XI, pàg. 112. FONT, L. Gerona. La Catedral y el Museo Diocesano. Girona: Carlomagno, 1952, p. 43 GIRBAL, E. “Inventario de la Tesorería de la Catedral de Gerona formado en 1685”, dins de Revista de Gerona, Girona: Imprenta del Hospicio Provincial,1891, núm. Xv, pàg. 56. GIRBAL, E. “Biblia de la Catedral de Gerona”, dins de Revista de Gerona, Girona: Imprenta del Hospicio Provincial,1885, núm. IX, pàg. .353-357. PLA, J. Gerona. Historia-monumentos tradicionales-cultura. Girona: Oficina Técnica Muicipal, 1966.
NOTES I OBSERVACIONS
S'han consultat les Actes Capitulars des de l'any 1881 (vol.95) fins 1975 (vol. 115). ACG. S'han consultat els inventaris dels anys 1470, 1588, 1629, 1685, 1742, 1774, 1775, 1823, 1924, 1938, 1939. ACG. Culte a Ntra. Sra. Dels Dolors : El Dr. Jaime Marqués, en un artículo titulado “El culto a Ntra. Sra. De los Dolores” publicado en los Anales del Instituto de Estudios Gerundenses vol. VIII, año 1953, explica que ya antiguamente hubo en el Claustro una Capilla dedicada a la Virgen de lo Dolores, en la cual estaba el retablo de la Piedad que hasta hace poco podía admirarse en la tercera Sala Capitular. Exactamente esta Capilla estaba situada al final de lo que hasta hace poco era la Sacristía de Canónigos.