Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Tapís de l’Adoració

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
333
CRONOLOGIA
1561-1564
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
moblament - accessori
NOM DE L'OBJECTE
tapís
MIDES
ALÇADA (CM)
277,5
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
277,5
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
teixit (alt lliç)
MATERIALS UTILITZATS
fil
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
Escena bíblica
DESCRIPCIÓ
Tapís de la sèrie dels nou que es van encarregar al tapisser de Barcelona Joan Ferrer formant la sèrie "Els goigs de la Verge". Foren realitzats d'acord amb la voluntat del canonge gironí Miquel Preses, que va deixar 300 lliures barcelonines en el seu testament per fer: "que fossin fets draps de ras per ornar suficienment lo cor de la dita séu". Tapís de forma rectangular composat per una única escena en posició horitzontal i emmarcada. El marc està format d’una garlanda amb motius vegetals i una au al centre, tant a la part superior com a la part inferior. Els motius vegetals són fulles, fruits i flors. L’escena representa l’Adoració dels Reis Mags. La Verge és rossa, porta un vestit rosat i té un mantell blau sobre la falda, està situada a l’esquerra de la composició amb el Nen Jesús a la falda i sant Josep al seu darrere, vesteix una túnica verda i una capa de color terrós. Les tres figures són nimbades. Hi figuren també el bou i la mula. El rei Melxor està agenollat davant d’ells i ja ha fet la seva ofrena; té la corona i el ceptre a terra. Gaspar i Baltassar estan encara de peus i subjecten el seu present amb les dues mans. Melxor i Gaspar vesteixen una túnica de color terrós i una capa blava; Baltassar és de pell fosca i vesteix una túnica i capa vermella, camisa verda i cassaca de color beige amb una cara grotesca al pit i a les botes, que són daurades, duu mitges blaves i un collar amb pedres presioses. Els patges, que estan a la dreta de la composició, aguanten els cavalls dels tres reis. L’escena trascorre dins d’una arquitectura de carreus de pedra, amb arcades d’aire classic. Hi ha detalls preciosos, naturalistes, de la vegetació i dels casquets dels cavalls i la pols que aixequen en moure’s.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
Joan Ferrer
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
Identificació per font
LLOC D'EXECUCIÓ
Girona (set tapissos de la sèria sembla que van realitzar-se a la mateixa Girona).
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Regular, tela una mica malmesa i ha perut color
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
-GARRIGA. J. Història de l’Art Català, vol. IV. L’època del Ranaixement s.XVI. Edicions 62. p.116. -GIRBAL, E.“Tapicerías de la Catedral”, dins Revista de Girona, Girona: Imprenta del Hospicio Provincial,1888, núm. XII, pàg. 1-10. -ACG. AC, Vol. 101, Full 42. [2 març 1908] -ACG. AC, Vol. 101, Full 44. [16 març 1908] -ACG. AC, Vol. 101, Full 45. [16 març 1908] -ACG. AC, Vol. 101, Full 46. [1 abril 1908] -ACG. AC, Vol.101, Full 57. [15 maig 1908] -ACG. AC, Vol. 101, Full 60. [1 juny 1908] -ACG. AC, Vol. 101, Full 103. [16 gener 1909] -ACG. AC, Vol. 101, Full 111. [15 febrer 1909] -FONT, L., Gerona. La Catedral y el Museo Diocesano, Ed. Carlomagno, Girona, 1952, p. 33 -MARTÍ, J.M. (Dir.) Thesaurus/estudis. L’Art als Bisbats de Catalunya 1000/1800. Barcelona: Fundació Caixa de Pensions, 1986. p.260.
NOTES I OBSERVACIONS
S'han consultat les Actes Capitulars des de l'any 1881 (vol.95) fins 1975 (vol. 115). ACG. S'han consultat els inventaris dels anys 1470, 1588, 1629, 1685, 1742, 1774, 1775, 1823, 1924, 1938, 1939. ACG.