Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Tapa d’Evangeliari

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
24
CRONOLOGIA
s. XII
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
talla
NOM DE L'OBJECTE
tapa ornamental
MIDES
ALÇADA (CM)
29
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
29
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
bisellat, tallat
MATERIALS UTILITZATS
fusta de cedre o boix
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Tapa de forma rectangular treballada al bisell positiu en relleu. En la part central i envoltada per una ampla sanefa ornamental formada per un brots vegetals i uns tiges ondulades, s'hi representa l'escena de la Crucifixió. Crist crucificat amb Maria i sant Joan Evangelista, a banda i banda de la creu. Sota els peus de Crist la creu s'ha transformat en un pedestal semicircular que envolta la representació d'Adam. La figura de Crist, clavat amb quatre claus i nímbe crucífer, va amb el cos descobert i només duu el perizoni o peça de roba que li cobreix les cames des dels malucs fins als genolls. Les figures de sant Joan i Maria també es troben representades sobre una referència espaial sota els peus. Maria es cobreix les mans amb la seva túnica i sant Joan porta el llibres dels evangelis a la mà esquerra. A la part superior de l'escena hi ha representades les figures de mig cos de dos àngels, els rostres dels quals han perdut les línies d'expressió.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Bo, només una petita esquerda a la part superior.
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
-FONT, L., Gerona. La Catedral y el Museo Diocesano, Ed. Carlomagno, Girona, 1952, p. 43-44 -Catalunya Romànica, vol. XXIII, Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 1988, p. 150-151 -COOK, W.W.S. i GUDIOL i RICART, J., Pintura e imaginería románicas, Ars Hispaniae, VI, Madrid, 1990, p. 293 -CARBONELL, E., L'art romànic a Catalunya. Segle XII, vol I, Ed. 62, Barcelona, 1974, p. 27 -CALZADA, J., Catedral de Girona, Girona, 1979, p. 51, 62. -DALMASES, N. de i J. PITARCH, A., Història de l'art català, vol I, Ed. 62, Barcelona, 1986, p. 155, 166, 167. CARPALLO BAUTISTA, Antonio. Esbozos de la encuadernación artística española. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2017. - Catàleg exposició: Oliba Episcopus. Museu Episcopal de Vic, 2019.
NOTES I OBSERVACIONS