Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Tapa d’Evangeliari d’argent

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
27
CRONOLOGIA
s. XVI
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
orfebreria
NOM DE L'OBJECTE
tapa ornamental
MIDES
ALÇADA (CM)
52
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
52
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
daurat, repussat, incisió, clavat
MATERIALS UTILITZATS
fusta, plata
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
Figura bíblica: Teofania; figures al·legòriques: tetramorfs
DESCRIPCIÓ
Tapa de forma rectangular amb coronament de formes geomètriques ondulades i en el cim una petxina. En els laterals del coronament hi observem unes volutes estilitzades amb base de columna. En el centre del coronament hi ha la inscripció abreviada “Maria”. En el centre hi ha la figura de Crist Pantocràtor amb barba porta una túnica i destaca per ser un alt relleu sobre fons cisellat amb formes vegetals. Aquesta figura està beneint amb la mà esquerra, mantenint el palmell mirant cap a l’espectador. De les dues mans ha perdut dos dits,l’índex i el cor. Crist, amb els genolls separats, està assegut en un tro de base semicircular sostingut per una mènsula; es tracta d’un relleu definit per una arquitectura d’estil gòtic (amb arcs apuntats) i encoixinat. Les figures dels tetramorfs alats (els quatre evangelistes) estan ubicades en els quatre extrems de la composició quadrangular. Les inscripcions enquadren la imatge com si es tractés d’un marc.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Regular
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
FONT, L., Gerona. La Catedral y el Museo Diocesano, Girona: Ed. Carlomagno, 1952, p. 37-38
NOTES I OBSERVACIONS
S'han consultat les Actes Capitulars des de l'any 1881 (vol.95) fins 1975 (vol. 115). ACG. S'han consultat els inventaris dels anys 1470, 1588, 1629, 1685, 1742, 1774, 1775, 1823, 1924, 1938, 1939. ACG.