Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Tapa d’Evangeliari d’argent i esmalts

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
30
CRONOLOGIA
s. XV
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
orfebreria
NOM DE L'OBJECTE
tapa ornamental
MIDES
ALÇADA (CM)
42
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
42
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
daurat, repussat, incisió, esmalt, cabuixó, clavat
MATERIALS UTILITZATS
fusta, plata, vidres
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
Esmalt cloisoné
TEMA
Figura bíblica: Teofania; figures al·legòriques: tetramorfs
DESCRIPCIÓ
En el centre hi ha la figura de Crist Pantocràtor amb barba, porta una túnica i destaca per ser un alt relleu sobre fons cisellat amb formes vegetals. Aquesta figura està beneint amb la mà dreta i sosté una bola el món amb la mà esquerra. Crist estar assegut en un tro de base semicircular sostingut per un permòdol; els genolls estan separats. Les figures dels quatre evangelistes davant cadascun del seu escriptori estan acompanyades pels tetramorfs alats,ubicats en els quatre extrems de la composició quadrangular.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
regular
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
-FONT, L. Gerona. La Catedral y el Museo Diocesano. Girona: Ed. Carlomagno, 1952, p. 37-38 -NOGUERA, A. El Pantocràtor romànic de les terres gironines. Col. Terra nostra, vol. 4. Barcelona: Diputació de Girona i Caixa de Sabadell, 1986. -ACG. AC, Vol. 105, Full 97. [20 març 1939] -ACG. AC, Vol. 105, Full 107. [4 maig 1939] -ACG. AC, Vol. 105, Full 110. [4 juny1939] -ACG. AC, Vol. 108, Full 56. [1939] -ACG. AC, Vol. 108, Full 76. [1939] -ACG. AC, Vol. 108, Full 81. [1939] -ACG. AC, Vol. 114, Full 10v. [1juny 1966] -ACG. AC, Vol. 114, Full 31v. [25 novembre 1967] -ACG. AC, Vol. 114, Full 33r. [1 febrer 1968] -ALCOLEA, S. (Dir.) Ars Hispaniae. Historia Universal del Arte. Madrid: Plus-Ultra, 1956. Vol. XX. p.138. -Fris Alsinger, Léa. Inscripcions medievals inèdites sobre objectes dels museus de Girona. Annals d’Estudis Gironins. Vol. LVII, 2016. Estudi d'identificació de pedres precioses (gemmes) del Tresor de la Catedral de Girona. Maite Garcia
NOTES I OBSERVACIONS
1939. Inventari de Béns no retornats de l’exposició a París. 1939. Petició a Burgos per tal que els objectes enviats a París els siguin retornats S'han consultat les Actes Capitulars des de l'any 1881 (vol.95) fins 1975 (vol. 115). ACG. S'han consultat els inventaris dels anys 1470, 1588, 1629, 1685, 1742, 1774, 1775, 1823, 1924, 1938, 1939. ACG.