Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Tapa d’Evangeliari d’argent

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
28
CRONOLOGIA
s. XVI
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
orfebreria
NOM DE L'OBJECTE
tapa ornamental
MIDES
ALÇADA (CM)
52
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
52
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
daurat, repussat, incisió, clavat
MATERIALS UTILITZATS
fusta, plata, vidre blau
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
Escena bíblica: Crucifixió
DESCRIPCIÓ
Tapa de forma rectangular amb coronament de formes geomètriques ondulades i en el cim una petxina. En els laterals del coronament hi observem unes volutes estilitzades amb base de columna. En el centre del coronament hi ha la inscripció abreviada “Iesu Christus”. Hi ha representada l’escena de la Crucifixió: Crist crucificat, amb la inscripció INRI en la part superior del braç vertical de la creu, es troba sobre un petit túmul; és una figura exemta i porta un nimbe amb esmalt vermell en forma de pètals, col·locat a mode de diadema amb tres claus. A la part superior del braç horitzontal de la creu hi el sol amb una gemma de color blau a mà dreta i la lluna orientada cap a baix a l’esquerra. La Verge, porta una túnica i un vel, el seu cabell és ondulat i les seves mans estan unides sobre el pit en actitud d’oració; Sant Joan Evangelista porta un llibre a la mà esquerra i té alçada la mà dreta, el seu cabell també és ondulat i llarg. Les dues figures estan treballades en alt relleu i porten nimbe. Els fons està esgrafiat amb decoracions geomètriques i vegetals.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
regular
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
FONT, L., Gerona. La Catedral y el Museo Diocesano, Girona: Ed. Carlomagno, 1952, p. 37-38 Estudi d'identificació de pedres precioses (gemmes) del Tresor de la Catedral de Girona. Maite Garcia
NOTES I OBSERVACIONS