Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Tapa d’Evangeliari

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
23
CRONOLOGIA
s. XII
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
talla
NOM DE L'OBJECTE
tapa ornamental
MIDES
ALÇADA (CM)
29
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
29
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
bisellat, tallat
MATERIALS UTILITZATS
fusta de cedre o boix
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Tapa de forma rectangular treballada al bisell positiu en relleu. En la part central i envoltada per una ampla sanefa ornamental formada per un brots vegetals i unes tiges ondulades, s'hi representa la Maiestas Domini. Asseguda en un tro encaixonat, aguanta amb la mà dreta una bola del món i amb la mà esquerre sosté el llibre que recolza al seu genoll. Amb nimbe crucífer, la representació del Crist Majestat és centrada dins una màndorla aguantada per quatre àngels. La màndorla, apuntada i formada per tres línies, queda interrompuda pel nimbe de la Maiestas que el sobrepassa en la part superior. Quatre àngels sostenen la màndorla, els de la part inferior agafant-la amb una mà i els de la part superior amb les dues mans. Els quatre àngels estant representats sortint de les cantonades del marc ornamental o sanefa.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Té una esquerda a la part del mig i algun cop.
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
-FONT, L., Gerona. La Catedral y el Museo Diocesano, Ed. Carlomagno, Girona, 1952, p. 43-44 -Catalunya Romànica, vol. XXIII, Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 1988, p. 150-151 -COOK, W.W.S. i GUDIOL i RICART, J., Pintura e imaginería románicas, Ars Hispaniae, VI, Madrid, 1990, p. 293 -CARBONELL, E., L'art romànic a Catalunya. Segle XII, vol I, Ed. 62, Barcelona, 1974, p. 27 -CALZADA, J., Catedral de Girona, Girona, 1979, p. 51, 62. -AN25DALMASES, N. de i J. PITARCH, A., Història de l'art català, vol I, Ed. AN2562, Barcelona, 1986, p. 155, 166, 167. - CARPALLO BAUTISTA, Antonio. Esbozos de la encuadernación artística española. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2017. - Catàleg exposició: Oliba Episcopus. Museu Episcopal de Vic, 2019.AN23
NOTES I OBSERVACIONS