Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Sotana negre

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
2438
CRONOLOGIA
Inicis XXI
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
Indumentària
NOM DE L'OBJECTE
Sotana
MIDES
ALÇADA (CM)
144x88
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
144x88
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
Teixit i cosit
MATERIALS UTILITZATS
Lli?, sintètic
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Sotana negre de bisbe amb capeta i ribet, botons morats, folre del coll morat, del tors gris i resta vermell.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
«C S»
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
Jaulent
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
Etiqueta
LLOC D'EXECUCIÓ
C/ Cucurulla, 5, Barcelona
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
Donació
FONT D'INGRÉS
Donació del Bisbe Carles Soler
DATA D'INGRÉS
2022
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Bo
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS