Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Sotana

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
1182
CRONOLOGIA
Segle XX
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
Teixit
NOM DE L'OBJECTE
Sotana
MIDES
ALÇADA (CM)
140x46
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
140x46
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
MATERIALS UTILITZATS
Teixit
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Sotana ordinaria.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
Etiqueta: Sastreria eclesiástica PALMADA Girona-Banyolas
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
Sastreria Palmada
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
Girona - Banyoles
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
Donació
FONT D'INGRÉS
Donació del canonge Mn. Irla
DATA D'INGRÉS
2019
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS