Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Sepulcre Ermessenda

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
316
CRONOLOGIA
finals s. XIV
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
escultura
NOM DE L'OBJECTE
sepulcre
MIDES
ALÇADA (CM)
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
cisellat, tallat, policromat
MATERIALS UTILITZATS
alabastre
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
Heràldica
DESCRIPCIÓ
El sepulcre és una peça formada per quatre plafons frontals d'alabastre i dos més, un per al cap i un altre pels peus, amb una coberta a doble vessant. La part posterior està adossada a la paret sense cobrir. Cada peça apareix esculturada per mitjà d’un arc apuntat i decorat amb frondes; dins de cada arc hi ha l'escut "brissat", és a dir només amb dues barres i no quatre, perquè en el moment de la mort d’Ermessenda aquesta no era comtessa regnant. Les separacions de cada arc venen marcades per petits pinacles, decorats amb figures d'animals. El sepulcre està elevat del terra, sostingut per tres mènsules decorades amb animals fantàstics, dels quals es poden reconèixer un lleó, un drac o una serp i un gos, però la resta estan molt malmesos.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
Escuts de quatre barres catalanes a cada plafó
AUTOR/A
Guillem Morei
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
Identificació per font
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
Restaurat i netejat l'any 1982, per l'equip del servei del Patrimoni, amb motiu dels actes commemoatius del novè centenari de la mort del comte Ramon Berenguer II (El Punt, 7 de desembre de 1982).
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Regular, ha perdut part de la policromia i caldria netejar,
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
-BALTRONS, G. (Com.) Domus Domini. La catedral del Bisbe Roger, de la Comtessa Ermessenda i de l'Ardiaca Arnau de Soler, catàleg d'exposició (30 maig - 5 juliol 1997), Girona, Fundació Caixa de Girona, 1997. -CLARA, J. Introducció a la Història de Girona. Col. Històries locals, núm. 1, Sant Cugat del Vallès: Edicions Del Pèl, 1983. p.69. -CLARA, J. Introducció a la Història de Girona. 3ª ed., col. Quaderns de les Sivelles. Girona: CCG Edicions, 2004. p.55. -FONT, L. Gerona. La Catedral y el Museo Diocesano. Girona: Ed. Carlomagno, 1952, p. 23 -ACG. AC, Vol. 106, Full 103. [30 gener 1929] -BARRAL, X. (Dir.) L’Art de Catalunya (Ars Cataloniae). Barcelona: L’Isard, 1998. vol. XV, p. 82 -CLARA, J. Introducció a la Història de Girona. Col. Històries locals, núm. 1, Sant Cugat del Vallès: Edicions Del Pèl, 1983. p.69. -CLARA, J. Introducció a la Història de Girona. 3ª ed., col. Quaderns de les Sivelles. Girona: CCG Edicions, 2004. p.55. -COSTA, M.M. “Mahalta o Ermessenda? sobre les sepultures comtals a la Seu de Girona” dins d’Annals, vol. 25, Girona: Institut d'Estudis Gironins, 1957, p. 269-281. -JÁUREGUI, J. “Estudio sobre los colores del sarcófago de la Condesa Ermessinde”, dins d’Annals, vol. 45, Girona: Institut d'Estudis Gironins, 2004, p. 365-377.
NOTES I OBSERVACIONS
S'han consultat les Actes Capitulars des de l'any 1881 (vol.95) fins 1975 (vol. 115). ACG. S'han consultat els inventaris dels anys 1470, 1588, 1629, 1685, 1742, 1774, 1775, 1823, 1924, 1938, 1939. ACG.