Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Sepulcre del Bisbe Guillem de Vilamarí (+1318)

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
295
CRONOLOGIA
primera meitat del s.XIV
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
escultura
NOM DE L'OBJECTE
sepulcre
MIDES
ALÇADA (CM)
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
cisellat, tallat, esculpit
MATERIALS UTILITZATS
pedra
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
Retrat
DESCRIPCIÓ
El bisbe Guillem de Vilamarí és el personatge sebollit en el mausoleu del costat esquerre de la capella del Sagrat Cor, en un arcosoli obert a la paret. El sepulcre està cobert per l'estàtua jacent del difunt, cofada amb la mitra i mostrant el bàcul. Conté un llarg epitafi en la cara del davant, molt deteriorat, que extractat i traduït diu que "Guillem de Vilamarí, de bona memòria bisbe de Girona, va dotar el culte de la catedral amb els rèdits que ell va comprar en el lloc de Parlavà i va manar que fos sepultat prop del seu oncle Bernat, al qual succí immediatament en l'episcopat. Morí l'any 1318, l'ànima de qual reposi en pau. Amén." A diferència d’altres sepulcres de la Catedral, no conté escut d'armes del difunt.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
Epitafi a la part frontal del sepulcre
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
Jaume de Faveran
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
Identificat per font
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
regular
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
dues
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
-FITA, F., Los reis d'Aragó..., p. 103. -MARQUÈS, J. "La capella del Sagrat Cor de Jesús", Informe, Diari de Girona, 25 de novembre de 1987. -MARQUÈS, J. "La capella del Sagrat Cor de Jesús (II)", Informe, Diari de Girona, 10 de desembre de 1987. -NADAL, J. et al. La Catedral de Girona. Una interpretació. Ajuntament de Girona i Lunwerg editores: Barcelona, 2002. p. 152-153. - Bassegoda, J., "La Catedral de Gerona, apuntes para...", Barcelona, 1889 (reedició ed. Extramuros, 2009, pg. 50)
NOTES I OBSERVACIONS
S'han consultat les Actes Capitulars des de l'any 1881 (vol.95) fins 1975 (vol. 115). ACG. S'han consultat els inventaris dels anys 1470, 1588, 1629, 1685, 1742, 1774, 1775, 1823, 1924, 1938, 1939. ACG.