Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Sepulcre del bisbe Gastó de Montcada

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
1116
CRONOLOGIA
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
Còpia de guix
NOM DE L'OBJECTE
Còpia de guix sepulcre del bisbe Gastó de Montcada
MIDES
ALÇADA (CM)
190x41x11
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
190x41x11
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
Guix fet a motlle
MATERIALS UTILITZATS
Guix
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
Guix fet a motlle
TEMA
DESCRIPCIÓ
Còpia en guix del sepulcre ubicat al mur del claustre a l'esquerra de la porta d'accès des del vestíbul.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS