Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Sepulcre del bisbe Bernat de Mont-rodon (+1384)

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
264
CRONOLOGIA
1380
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
escultura
NOM DE L'OBJECTE
sepulcre
MIDES
ALÇADA (CM)
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
cisellat, tallat, esulpit, policromat
MATERIALS UTILITZATS
pedra
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
Retrat, grup de figures humanes i figures bíbliques
DESCRIPCIÓ
Aquest mausoleu està adossat a la paret lateral de la capella dels Quatre Sants Màrtirs. Està format per una estructura arquitectònica a mode de finestral gòtic amb doble arc de mig punt amb arc trilobulat inserit a cadascun d’ells i separats per columna (que en aquest cas no es representa per tal de deixar veure el sepulcre i, enlloc d’aquesta, se situa una mènsula). El sepulcre està en un nínxol i conté l’estàtua jacent del bisbe a la tapa. La cara visible de la caixa conté arcs lobulats plens de figuretes molt elegants representant una escena de cort. A cada costat de l’escena hi ha disposat l’escut del llinatge dels Mont-rodon, el qual mostra, en camp de sinople, un mont flordelisat d'or; el timbre està composat de quatre mitjos cercles, un a cada costat de l’escut, i tota la composició dins d’un cercle aixafat dels pols. Al fons de la paret del nínxol i per sobre de la figura del bisbe hi veiem la representació de dos àngels que eleven l’ànima de Bernat de Mont-rodon cap el cel.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
Escut del llinatge Mont-rodon gravat dues vegades.
AUTOR/A
Anesca de Carcassona
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
Identificació per font
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
regular
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
quatre
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
-FONT, L. Et al. Gerona. La Catedral y el Museo Diocesano. Ed. Carlomagno: Girona, 1952, p. 29-30 -GALLINARO, L. Titra retables baroques de la Province de Geróne. (1580-1777). Etudes iconologique et socioculturelle (modes de producction, diffusion, réception). Universite Bordeaux III-Michel de Montagne, Universitat Autònoma de Barcelona – Bellaterra, 2005. Annex IV, nº 10. -MARQUÈS, J., "La capella dels Quatre Màrtirs de Girona (I)", Informe, Diari de Girona, 9 de setembre de 1987 -MARQUÈS, J., "La capella dels Quatre Màrtirs de Girona (II)", Informe, Diari de Girona, 15 de setembre de 1987 -PLADEVALL, A. “Arnau i Bertran de Mont-rodon, dos grans bisbes gironins del segle XIV”, dins d’Annals, vol. 33, Girona: Institut d'Estudis Gironins, 1994, p. 395-425. -ACG. AC, Vol. 106, Full 103. [30 gener 1929]
NOTES I OBSERVACIONS
1929. Reproducció en guix. S'han consultat les Actes Capitulars des de l'any 1881 (vol.95) fins 1975 (vol. 115). ACG. S'han consultat els inventaris dels anys 1470, 1588, 1629, 1685, 1742, 1774, 1775, 1823, 1924, 1938, 1939. ACG.