Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Sepulcre de Bernat de Raset (+1432)

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
228
CRONOLOGIA
primera meitat s. XV
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
escultura
NOM DE L'OBJECTE
sepulcre
MIDES
ALÇADA (CM)
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
tallat, cisellat, policromat
MATERIALS UTILITZATS
alabastre de Beuda, fusta
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
retrat
DESCRIPCIÓ
El sepulcre de Bernat de Raset es troba en el mur lateral esquerra de la capella. El mausoleu està emmarcat per una arquitectura d’estil gòtic amb un dosser d’arc conopial calat amb decoració trevolada que el clou i feixos de pilastres amb fust llis amb bases sostingudes per mènsules figuratives, amb animals. Uns pinacles al capdamunt, que flanquegen la part superior de l’arc per ambdós laterals. Dins de l’arc trobem el cavaller representat per una escultura, agenollat i amb les mans en actitud orant. El fons és de color blau. Una inscripció es troba en la part frontal del mausoleu en un pergamí simulat: "Ací jauen els ossos de l'honorable Bernat de Raset, cavaller, el qual morí de malaltia a Lipari el 19 del mes de desembre de l'any del Senyor 1432, en favor del qual l'honorable Dalmau de Raset, doctor de Decrets, ardiaca major d'aquesta església, germà seu, instituí un benefici i tres aniversaris presbiterals i conventuals amb els set salms, l'ànima de qual descansi en pau. Amén". La inscripció està flanquejada per dos escuts a cada costat, que responen al llinatge del cavaller Bernat de Raset: són de camper d’or amb faixa atzur i tres flors d’or, el timbre és de sinople amb motius vegetals.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
Epitafi
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
Anònim
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
ACG. Interior IAAH. Arxiu Fotogràfic Mas. C-26403 (1919)
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
regular
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
tres
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
-FONT, L. Gerona. La Catedral y el Museo Diocesano. Girona: Ed. Carlomagno, 1952, p. 24. -MARQUÈS, J. "La capella de Sant Isidor", Informe, Diari de Girona, 11 de gener de 1987. -PLADEVALL, A. (Dir.), "L'Art Gòtic a Catalunya. Escultura II. De la plenitud a les darreres influències foranes", Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 2007, p.278-280.
NOTES I OBSERVACIONS
S'han consultat les Actes Capitulars des de l'any 1881 (vol.95) fins 1975 (vol. 115). ACG. S'han consultat els inventaris dels anys 1470, 1588, 1629, 1685, 1742, 1774, 1775, 1823, 1924, 1938, 1939. ACG.