Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Sepulcre Boil

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
332
CRONOLOGIA
s. XVI (+1533?)
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
escultura
NOM DE L'OBJECTE
sepulcre
MIDES
ALÇADA (CM)
388
LLARGADA (CM)
100
AMPLADA (CM)
388
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
tallat, esculpit, cisellat
MATERIALS UTILITZATS
pedra
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
Retrat i heràldica
DESCRIPCIÓ
El sarcòfag inscrit dins un nínxol, té en la seva part superior la figura jacent del difunt, el qual recolza el cap sobre la mà dreta i l’altra resta estirada sobre el cos. La mitra el distingeix com a bisbe. Una inscripció es troba en el frontal del sepulcre, que diu: “Ecce Boill Stirpe natus nobili Qz Guilfurs Amena patria valencie regni Hic pastor vixi per tot discrimine rerum Vt requiescam bone viator ora MDXXXII” Corona el monument funerari l’escut de la família del bisbe flanquejat per dos angelets de ressò antic, fan pensar en els putti romans. L’escut està partit en quart. Al primer i quart quadrant hi ha un castelle amb tres torres i al segon i tercer quadrants, un bou. A banda i banda d’aquesta composició, superior al nínxol, dues volutes estilitzades emmarquen tot el conjunt, que a la vegada s’inscriu dins una estructura arquitravada amb columnes, de fust acanalat sobre una base decorada amb motius vegetals, superposades sobre pilastres d’odre jònic combinat amb l’ordre corinti. Els capitells fan de sustentacle d’una estructura també arquitravada amb una cornisa llisa i un fris decorat amb una sanefa de motius vegetals. Damunt d’aquesta sanefa hi trobem successives franges sobre les que reposa la cimera lleugerament trevolada en la que s’inscriu la figura en relleu de Déu Pare, beneint amb la mà dreta i sostenint amb l’esquerra la bola del món. Dos àngels, flanquegen, un a cada costat, aquesta cimera. Tot el conjunt reposa enlairat sobre un pedestal llis amb tres nivells de volum en els extrems, en els que a mode de pilastres, pren volum el pedestal i uns relleus es poden veure en el nivell que més sobresurt.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
Epitafi
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
Llinatge
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Bon estat
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
quatre
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
-MARQUÉS, J. “El Bisbe de Girona Guillem Boil i el seu mausoleu”, dins d’Annals, vol. 32, Girona: Institut d'Estudis Gironins, 1993, p. 65-77. -BARRAL, X. (Dir.) L’Art de Catalunya (Ars Cataloniae). Barcelona: L’Isard, 1998. vol. VII, p. 30. -MARTÍ, J.M. (Dir.) Thesaurus/estudis. L’Art als Bisbats de Catalunya 1000/1800. Barcelona: Fundació Caixa de Pensions, 1986. p. 249-250.
NOTES I OBSERVACIONS
S'han consultat les Actes Capitulars des de l'any 1881 (vol.95) fins 1975 (vol. 115). ACG. S'han consultat els inventaris dels anys 1470, 1588, 1629, 1685, 1742, 1774, 1775, 1823, 1924, 1938, 1939. ACG.