Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Segells de cera

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
1230
CRONOLOGIA
Segle XX
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
Segells de cera
NOM DE L'OBJECTE
segells de cera
MIDES
ALÇADA (CM)
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
DIÀMETRE (CM)
A 6, B 6 i C 4
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
Fosa
MATERIALS UTILITZATS
Cera vermella
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
Fosa i motlle
TEMA
DESCRIPCIÓ
Tres segells de cera vermells. A: creu de crucifixió; B: gerra; C: tenalles.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
Donació
FONT D'INGRÉS
Donació de Mn. Ramió
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
NÚM. D’EXEMPLARS
3
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS