Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Segell de calcedònia de la comtessa Ermessenda

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
26
CRONOLOGIA
s. XI (primera meitat)
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
orfebreria
NOM DE L'OBJECTE
segell-anell
MIDES
ALÇADA (CM)
2
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
2
DIÀMETRE (CM)
3,2
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
incisió, clavat
MATERIALS UTILITZATS
calcedònia
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Segell de calcedònia blava de perfil ovalat amb el nom d'Ermessanda (Ermesidis) escrit en llatí i en àrab. Les llegendes amb el nom han estat escrites de forma inveritda, per poder llegir correctament els noms. És evident que es tracta d'un segell d'Ermessenda de Cardona (975-1058), comtessa de Barcelona, Osona i Girona, muller de Ramon Borrell. Aquesta peça possiblement arribà a Girona de mans de la pròpia Ermessenda, la qual hi visqué durant anys amb el seu germè Pere, bisbe de Girona, fins l'any 1051. Com sigui que la comtessa morí el dia 1 de març de 1058, el segell no pot pas ésser posterior a aquesta data. Sabem que aquest segell, juntament amb el segell de coral·lina que també es conserva en el Tresor, fou incorporat al peu de la custòdia del Corpus de la mateixa Catedral, obra feta per Francesc Artal i acabada l'any 1438. També s'ha apuntat la possibilitat que abans, ambdós segells, haguessin estat incoporats al frontal d'or de l'altar major de la Catedral romànica.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
El nom de la comtessa en llatí (ERMESIDIS) i en àrab.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
bo
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
-CALZADA, J., Catedral de Gerona, Ed. Escudo de Oro, Barcelona, 1979, p. 58 -Catalunya Romànica, vol. XXIII, Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 1988, p. 155 - LABARTA, Ana. Anillos de la Península Ibérica 711-1611. València: 2017, p.295. - Catàleg exposició: Oliba Episcopus. Museu Episcopal de Vic, 2019. - Martin, Therese (2021) “Glimpses of gold: material evidence of cross-cultural connections in a rock crystal chess set and a countess’s seal (10th-11th c.)”. En: Archivo Español de Arte, vol. 94, núm. 375, Madrid, pp. 201-214. https://doi.org/10.3989/aearte.2021.12. - Martin, Therese (2021). The Medieval Iberian Treasury in the Context of Cultural Interchange. Leiden Boston.
NOTES I OBSERVACIONS