Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Santa Rosa de Llima

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
302
CRONOLOGIA
s. XVIII
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
pintura
NOM DE L'OBJECTE
pintura
MIDES
ALÇADA (CM)
228
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
228
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
oli
MATERIALS UTILITZATS
tela
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
190 x 123 cm (pintura) i 228 x 160 cm (amb marc)
TEMA
Escena hagiogràfica
DESCRIPCIÓ
Al centre de la composició hi ha la Marededéu amb el nen Jesús a la falda, abracen a Santa Isabel d’Hongria i estan envoltats per angelets. La santa està representada com un membre de l’orde tercera de Sant Francesc, amb l’hàbit de terciària; porta roses en un plec de la seva túnica i amb la mà dreta n’ofereix una a l’Infant. La Verge està coronada per dotze estrelles, porta una túnica vermella i un mantell blau; una nuvolada sosté la Marededéu i Jesús a la vegada que Santa Isabel puja un escaló de vora circular per apropar-se i adorar a Jesús i Maria. Unes parelles de querubins estan repartits per l’escena, per una banda, sota els peus de la Verge, un querubí al costat dret de la mateixa figura, una parella d’àngels-nens a la part superior esquerra de la composició, com també un querubí a la part dreta i una figura angèlica amb les mans unides i de cos sencer sota aquest. Darrera la nuvolada celestial s’hi observa un edifici i vegetació, concretament un tronc d’arbre torçat.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
Va rebre un tractament al CRBMC del 5 d'agost de 2012 al 15 de desembre de 2013 (Veure projecte de restauració amb registre d'obra 10762). Retornat el dimarts 30 d'abril de 2013.
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
-MARQUÈS, J. "La capella del sepulcre d'Anglesola", Informe, Diari de Girona, 30 de desembre de 1987
NOTES I OBSERVACIONS
S'han consultat les Actes Capitulars des de l'any 1881 (vol.95) fins 1975 (vol. 115). ACG. S'han consultat els inventaris dels anys 1470, 1588, 1629, 1685, 1742, 1774, 1775, 1823, 1924, 1938, 1939. ACG.