Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Santa Magdalena Penitent

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
281
CRONOLOGIA
s. XVII - XVIII
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
pintura
NOM DE L'OBJECTE
pintura
MIDES
ALÇADA (CM)
195,5
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
195,5
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
oli
MATERIALS UTILITZATS
tela
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
195,5 x 276 cm (marc) i 171 x 248 cm (pintura)
TEMA
Figura hagiogràfica
DESCRIPCIÓ
Representació de Maria Magdalena penitent, en la pobresa, segurament en la gruta del Sant Bàlsam, durant el seu penediment. Unes llàgrimes regalimen per lesseves galtes; recolza la seva mà dreta sobre un pot d’ungüent i el seu cap sobre la mà esquerra; està nua de cintura cap amunt i peus, i coberta amb un mantell des de la cintura fins els tormells. Els cabells llargs i rossos contrasten amb la vegetació de l’espai natural representat, ple de vegetació. La figura té la mirada aixecada cap a la visió de tres querubins que sorgeixen entre el fullam de l’arbre del bosc. La figura ha deixat per un moment de llegir el llibre que sosté a la falda.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
Desconegut
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
Número de registre del CRBMC: 10430. Lliurat per Mn. Joan Naspleda el 13-11-2007; inici del tractament el 14-11-2007, i final del tractament el 10-5-2008. Lliurat a Mn. Joan Naspleda el 2-11-2011. Detalls de la restauració en el projecte : Expedient "Restauracions. Santa Magdalena, Sant Esteve i Sant Jacint" (17-5-2011).
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Mal estat; caldria una neteja i fixació de la pintura. La part inferior i el marc estan molt malmesos. (2-11-2011) Bon estat de conservació i amb adaptacions a conservació preventiva.
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
-Miralpeix, Francesc. Pintors i pintures del Set-cents en terres gironines: estat de la qüestió i noves aportacions. Article. - Catàleg d’activitats 2003-2010. Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya. 2012.
NOTES I OBSERVACIONS
A l'inventari de 1939 es cita un quadre de Santa Maria Magdalena. Pintura apaisada, atribuïda a Mateo Cerezo (desaparegut) S'han consultat les Actes Capitulars des de l'any 1881 (vol.95) fins 1975 (vol. 115). ACG. S'han consultat els inventaris dels anys 1470, 1588, 1629, 1685, 1742, 1774, 1775, 1823, 1924, 1938, 1939. ACG.