Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Sant Pere (Sant Judes Tadeu)

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
326
CRONOLOGIA
1458-1460
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
escultura
NOM DE L'OBJECTE
escultura
MIDES
ALÇADA (CM)
181
LLARGADA (CM)
49,5
AMPLADA (CM)
181
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
cisellat, esculpit, moldejat
MATERIALS UTILITZATS
terra cuita
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
Figura hagiogràfica
DESCRIPCIÓ
Apòstol amb barba i vestit amb gran treball de plecs. Porta una túnica que li cobreix el cap i amb un treball simulant el brodat a l'extrem de la roba. Porta unes claus a la mà esquerra. És l'apòstol sant Judes Tadeu reaprofitat i manipulat com a Sant Pere. Aquesta imatge juntamnet amb la de sant Pau, són les dos úniques escultures que es conserven de les dotze que ocupaven la Porta dels Apòstols de la Catedral. Conjunt perdut el 1936. Foren contractats el 4 de desembre de 1458 per a la seu de Girona pel preu de 600 florins. Interessa remarcar que en el contracte s'especifica que les figures havien de fer 9 pams d'alçària i havien d'èsser "d'aquella o semblant terra que és obrada la imatge de santa Eulària i la creu del Portal Nou de Barcelona", així mateix l'escultor havia de donar "a cadascun d'aqulles el llustre blanc o semblant que ha donat a la imatge de sant Jaume que té a Barcelona a casa seva de la dita terra". Les figures foren col·locades la seu lloc el 1460 hom van romandre fins al 1936, data en que la majoria foren destruïdes.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
Antoni Claperòs
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Bo
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
Un dit del peu
DESCRIPCIÓ
-PLADEVALL, A. (Dir.), "L'Art Gòtic a Catalunya. Escultura II. De la plenitud a les darreres influències foranes", Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 2007, p. 180-181 -FREIXAS, P., L'art gòtic a Girona, segles XIII-XV, Institut d'Estudis Gironins, Girona, 1983. -Freixas Camps, Pere. Girona, la Porta dels Apòstols. Girona: Ajuntament de Girona, 2015.
NOTES I OBSERVACIONS