Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Sant Pau (Sant Andreu)

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
327
CRONOLOGIA
1458-1460
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
escultura
NOM DE L'OBJECTE
escultura
MIDES
ALÇADA (CM)
186
LLARGADA (CM)
49
AMPLADA (CM)
186
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
cisellat, esculpit, moldejat
MATERIALS UTILITZATS
terra cuita
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
Figura hagiogràfica
DESCRIPCIÓ
Imatge manipulada com a sant Pau barbat, un vestit molt treballat, amb grans plecs. A les mans té el fragment d'allò que podria ser una espasa. En origen es tractava del Sant Andreu. A la base de l'escultura sembla que hi ha restes d'una inscripció. Aquesta imatge juntamnet amb la de sant Pere, són les dos úniques escultures que es conserven de les dotze que ocupaven la Porta dels Apòstols de la Catedral. Conjunt perdut el 1936. Foren contractats el 4 de desembre de 1458 per a la seu de Girona pel preu de 600 florins. Interessa remarcar que en el contracte s'especifica que les figures havien de fer 9 pams d'alçària i havien d'èsser "d'aquella o semblant terra que és obrada la imatge de santa Eulària i la creu del Portal Nou de Barcelona", així mateix l'escultor havia de donar "a cadascun d'aqulles el llustre blanc o semblant que ha donat a la imatge de sant Jaume que té a Barcelona a casa seva de la dita terra". Les figures foren col·locades la seu lloc el 1460 hom van romandre fins al 1936, data en que la majoria foren destruïdes.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
Antoni Claperós
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Bo
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
L'espasa
DESCRIPCIÓ
-PLADEVALL, A. (Dir.), "L'Art Gòtic a Catalunya. Escultura II. De la plenitud a les darreres influències foranes", Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 2007, p. 181-181 -FREIXAS, P., L'art gòtic a Girona, segles XIII-XV, Institut d'Estudis Gironins, Girona, 1983 -Freixas Camps, Pere. Girona, la Porta dels Apòstols. Girona: Ajuntament de Girona, 2015.
NOTES I OBSERVACIONS
Caldria netejar.