Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Sant Joan Baptista

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
280
CRONOLOGIA
s. XVIII
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
pintura
NOM DE L'OBJECTE
pintura
MIDES
ALÇADA (CM)
202
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
202
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
oli
MATERIALS UTILITZATS
tela
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
Escena bíblica
DESCRIPCIÓ
Representació de l’episodi de l’Evangeli Jn 1,36. En primer terme es veu un jove sant Joan Baptista amb una túnica de pell de carner i mantell vermell sostenint una vara acabada en forma de Creu amb la mà esquerra, de la que hi penja un filacteri amb una inscripció; el sant mira a l’espectador i senyala, mentre s’agenolla, l’arribada de Crist, el qual està al fons de l'escena amb el braç dret aixecat i la posició de la mà en actitud de beneir. Jesús porta una túnica rosada i una mantell blau. Sant Joan està al costat del riu Jordà amb un anyell, magistralment representat, que gira el cap per a mirar-lo. Al costat del peu esquerra del Sant, del que veiem la seva planta, s’hi pot observar un recipient de perfil circular. La composició té diferents nivells de profunditat marcada pel paisatge, l’artífex aconsegueix la sensació de verisme en l’espai natural per mitjà de la degradació cromàtica i física dels elements vegetals i la mateixa figura del Salvador. En la restauració del 2012 es va netejar i consolidar l'emmarcament. D'aquesta manera, és de les poques peces que conserven l'estructura de fusta original.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
Número de registre del CRBMC: 10764. Detalls de la restauració en el projecte : Expedient "Restauració. Sant Joan Baptista, i Sant Bernat" (23-9-2011).
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Mal estat; caldria una neteja i fixació de la pintura. (30-7-2012) Restaurats. Bon estat de conservació.
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
-Miralpeix, Francesc. Pintors i pintures del Set-cents en terres gironines: estat de la qüestió i noves aportacions. Article.
NOTES I OBSERVACIONS
A l'inventari de 1939 es cita un quadre de Sant Joan en el desert. Pintura apaisada (desaparegut) S'han consultat les Actes Capitulars des de l'any 1881 (vol.95) fins 1975 (vol. 115). ACG. S'han consultat els inventaris dels anys 1470, 1588, 1629, 1685, 1742, 1774, 1775, 1823, 1924, 1938, 1939. ACG.