Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Sant Jeroni

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
304
CRONOLOGIA
s. XVII
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
pintura
NOM DE L'OBJECTE
pintura
MIDES
ALÇADA (CM)
149
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
149
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
oli
MATERIALS UTILITZATS
tela
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
Figura hagiogràfica
DESCRIPCIÓ
Representació de sant Jeroni traduint la Bíblia sota la inspiració de l’Esperit Sant. El sant està assegut davant d’un escriptori, escrivint com un evangelista, mentre un colom blanc de dos caps li inspira la Paraula de Déu. Sant Jeroni està vestit de cardenal, dotat de tots els seus atributs, amb barret vermell. A sobre de l’escriptori hi ha el llibre obert i un paper en el qual el sant hi pren notes amb la mà dreta mentre manté el braç esquerre estès amb el palmell de la mà cares a l’espectador; amb la mà dreta escriu amb una ploma, el tinter està també damunt la taula.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
Joan Merla
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
Identificació per font
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Mal estat; caldria una neteja i fixació de la pintura.
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS
S'han consultat les Actes Capitulars des de l'any 1881 (vol.95) fins 1975 (vol. 115). ACG. S'han consultat els inventaris dels anys 1470, 1588, 1629, 1685, 1742, 1774, 1775, 1823, 1924, 1938, 1939. ACG.