Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Sant Gabriel

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
1009
CRONOLOGIA
s. XV
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
escultura
NOM DE L'OBJECTE
escultura
MIDES
ALÇADA (CM)
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
tallat, esculpit
MATERIALS UTILITZATS
pedra
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Imatge de Sant Gabriel dempeus amb un filacteri que duu la inscripció "Ave Maria Gra." Aquesta imatge segurament formava part d'una Anunciació conjuntament amb la imatge de la Verge, que es trobaria davant seu en el pilar dret del presbiteri, avui ocupat per la imatge d'un sant guerrer, segurament un sant Jordi, procedent del sepulcre de Bernat de Raset, o potser es tracta d'un san Miquel, procedent d'un altre indret.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
Pere de Santjoan (atribució)
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Caldria netejar i restaurar.
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS