Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Sant bisbe llegint

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
123
CRONOLOGIA
s. XVII
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
pintura
NOM DE L'OBJECTE
pintura
MIDES
ALÇADA (CM)
151,5
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
151,5
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
oli
MATERIALS UTILITZATS
tela
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
Figura hagiogràfica
DESCRIPCIÓ
Figura amb nimbe, barbada i de cabells blancs. El sant està assegut en una cadira de fusta amb respatller i seient de color fosc. Una taula de fusta davant de la figura està coberta per un mantell de tonalitats pastel amb una vora daurada i serrell. Sant Gregori està en actitud de llegir un llibre, amb el cap recolzat sobre la seva mà dreta, mentre la mà esquerra reposa sobre el llibre. Porta una túnica blanca i una capa pluvial vermella i blanca amb brodats de motius florals vermells i daurats. Sobre la taula hi ha un llibre amb títol, sobre el qual hi ha la mitra; també damunt la taula s’hi observa un tinter, una ploma, dos fulls escrits i un objecte que podria ser un petit flagel amb quatre cordes acabades en els seus extrems per un nus. El fons és pla, neutre i fosc.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Mal estat; caldria una neteja i fixació de la pintura.
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
-BOADAS, J. i CASELLAS, LL-E. (dir) Girona. Guia d’arxius, biblioteques, centres de documentació i museus. Col. Guies urbanes, núm. 10, Girona: Ajuntament de Girona i Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions (SGDAP), 2005. -ACG. AC, Vol. 110, Full 233. [1 març 1949]
NOTES I OBSERVACIONS
S'han consultat les Actes Capitulars des de l'any 1881 (vol.95) fins 1975 (vol. 115). ACG. S'han consultat els inventaris dels anys 1470, 1588, 1629, 1685, 1742, 1774, 1775, 1823, 1924, 1938, 1939. ACG.