Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Sant Agustí

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
243
CRONOLOGIA
s. XVIII
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
pintura
NOM DE L'OBJECTE
pintura
MIDES
ALÇADA (CM)
317
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
317
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
oli
MATERIALS UTILITZATS
tela
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
Escena hagiogràfica
DESCRIPCIÓ
Representació de Sant Agustí amb les vestimentes episcopals, ubicat en primer terme en una platja; al seu costat un nen se li apareix a la vora del mar mentre el sant medita sobre el Misteri de la Santíssima Trinitat, que apareix en la part superior esquerra de la composició. El nen sovint s’identifica amb un àngel i està intentant buidar el mar ajudant-se d’una petxina. Al fons, una ciutat en ruïnes i un vaixell navegant.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
Anteriorment col·locada a la Capella Gregoriana.
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Mal estat; caldria una neteja i fixació de la pintura.
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
Hi ha un forat a la tela a la part inferior dreta.
DESCRIPCIÓ
-MARQUÈS, J. "Capella de l'Eucaristia", Informe, Diari de Girona, 10 de maig de 1987.
NOTES I OBSERVACIONS
S'han consultat les Actes Capitulars des de l'any 1881 (vol.95) fins 1975 (vol. 115). ACG. S'han consultat els inventaris dels anys 1470, 1588, 1629, 1685, 1742, 1774, 1775, 1823, 1924, 1938, 1939. ACG.