Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Sagrada Família

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
142
CRONOLOGIA
s. XVIII
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
pintura
NOM DE L'OBJECTE
pintura
MIDES
ALÇADA (CM)
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
DIÀMETRE (CM)
123 cm
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
oli
MATERIALS UTILITZATS
tela
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
Escena bíblica
DESCRIPCIÓ
Representació inscrita en un marc de fusta daurada i forma el·líptica, amb tres sanefes i motius geomètrics formats per un cordó de perles i una garlanda de fulles d’acant. Sobre fons neutre i fosc hi ha tres figures que configuren la Sagrada Família. La Verge té els cabells rossos, porta una túnica rosada i un mantell blau, té els braços estesos en actitud de sostenir pel darrere el nen Jesús. Sant Josep, amb barba blanca, porta una túnica de color ocre o marró clar i amb les mans sosté a Jesús infant, que està nu sobre un mantell blanc i toca amb la mà esquerra la barba de Sant Josep.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
Escola italiana del s. XVIII
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
Identificació per relació
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
regular
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS
S'han consultat les Actes Capitulars des de l'any 1881 (vol.95) fins 1975 (vol. 115). ACG. S'han consultat els inventaris dels anys 1470, 1588, 1629, 1685, 1742, 1774, 1775, 1823, 1924, 1938, 1939. ACG.