Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Safates

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
1432
CRONOLOGIA
s. XIX-XX?
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
Orfebreria
NOM DE L'OBJECTE
Safates
MIDES
ALÇADA (CM)
2 x 23,5cm
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
2 x 23,5cm
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
MATERIALS UTILITZATS
Metall
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
"Safates" que possiblement formaven part de canelobres més grans i que servien per evitar la caiguda de la cera fosa dels ciris o les espelmes al terra.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Bo
NÚM. D’EXEMPLARS
6
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
L'estructura sencera que acompanaya a les safates.
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS