Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Sacre d’Altar

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
2449
CRONOLOGIA
1950
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
pintura
NOM DE L'OBJECTE
Marc
MIDES
ALÇADA (CM)
52
LLARGADA (CM)
1,5
AMPLADA (CM)
52
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
Metall repujat
MATERIALS UTILITZATS
Metall, esmalt, vidre, paper, fusta
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Marc rectangular amb frontó a la part superior coronat amb petits pinacles i ondulacions. Al centre del frontó un clipeus que conté un motiu quatrilubolat. En el mateix frontó, a la part dreta de la base hi ha gravat «Gerona 1950 N. Carmaniu». El marc rectangular està decorat amb roleus vegetals i perimentant-los una senefa de puntets. La part interior que toca el vidre motius ornamentals ondulats més petits. En els quatre vértex del marc hi ha un clipeus amb la part interior esmaltada, representant el Crismó, el miracle dels pans i els peixos, un calze amb una ostia i uba creu amb la inscripció de IHS. El vidre cobreix una làmina amb un Gloria, un Credo, un Ofertertori, etc. en llatí
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
N. Caramaniu
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
Signatura
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Bo, però manca un dels pinacles superiors.
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS