Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Sacra d’argent (petita)

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
37
CRONOLOGIA
s. XIX
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
objecte de documentació
NOM DE L'OBJECTE
sacra
MIDES
ALÇADA (CM)
LLARGADA (CM)
26
AMPLADA (CM)
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
clavat, fosa, calat
MATERIALS UTILITZATS
fusta, vellut, plata, paper, tinta, vidre
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Sacra que s' aguanta per darrera amb un peu. La fusta esta recoberta de vellut vermell. El marc és de plata, imitant fulles, i als angles hi ha caps d'angelets. Correspon al principi de l' Evangeli segons Sant Joan. Correspon a les parts invariables de l'ofertori de la missa d' abans del Concili Vatica II. Està escrita amb tinta negre i vermella.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
bo
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS