Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Rosari

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
2467
CRONOLOGIA
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
Orfebreria
NOM DE L'OBJECTE
Rosari
MIDES
ALÇADA (CM)
50
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
50
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
MATERIALS UTILITZATS
Metall (aparença plata) i fusta
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
El rosari està compost per una cadena que intercala set boles de fusta entre cada medalla que representa un goig diferent de la Verge (des de la Presentació al Temple fins al Sant Enterrament). Aquesta cadena es tanca per mitjà d’un cor, també fet del mateix material que la cadena, a partir del vèrtex del qual es perllonga al remat del rosari on hi penja una medalla. En una cara de la medalla es representa una Mare de Déu amb ceptre i a l’altra cara Stabat Mater.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
2
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Metall està desgastat.
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS