Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Rosari

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
2469
CRONOLOGIA
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
Orfebreria
NOM DE L'OBJECTE
Rosari
MIDES
ALÇADA (CM)
50
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
50
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
MATERIALS UTILITZATS
Metall i plàstic
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
El rosari està compost per una cadena feta de metall i boles de plàstic transparent. A la cadena hi ha penjades dues medalles. La cadena es tanca per mitjà d’una medalla que representa a Crist, a partir del qual es perllonga la cadena què està rematada mb Crist crucificat.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
2
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Metall desgastat.
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS