Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Rosari

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
1431
CRONOLOGIA
s. XIX-XX?
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
Orfebreria
NOM DE L'OBJECTE
Rosari
MIDES
ALÇADA (CM)
1,5 x 21cm
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
1,5 x 21cm
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
MATERIALS UTILITZATS
Metall
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Rosari petit amb una petita creu de metall en el seu extrem i un conjunt de bolutes d'una color blau.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Regular
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS