Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Roquet de blonda catalana

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
189
CRONOLOGIA
s. XIX
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
indumentària religiosa
NOM DE L'OBJECTE
roquet
MIDES
ALÇADA (CM)
85 cm
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
85 cm
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
cosit, blonda catalana
MATERIALS UTILITZATS
blonda, cotó, lli
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Roquet de tul brodat amb motius floro-vegetals. Coll de tireta. Veure: Catalogació de les puntes de la Seu de Girona - Joan Miquel Llodrà
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Correcte, però caldria millorar presentació i sobretot controlar la il·luminació.
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS