Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Roquet

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
2393
CRONOLOGIA
Inicis s.XXI
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
Indumentaria
NOM DE L'OBJECTE
Roquet
MIDES
ALÇADA (CM)
162x98
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
162x98
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
Teixit i cosit
MATERIALS UTILITZATS
Teixit
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Roquet blanc amb tres franges grises horitzontals a la part baixa i una creu grisa al mig del frontal. A les mànigues també hi ha dues franges grises.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
Barbiconi, Roma
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
Llegat
FONT D'INGRÉS
Llegat del Bisbe Francesc Pardo
DATA D'INGRÉS
08/2022
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
5
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
2
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS