Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Roquet

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
1107
CRONOLOGIA
s. XX
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
Teixit
NOM DE L'OBJECTE
Roquet
MIDES
ALÇADA (CM)
96x102
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
96x102
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
Teixit i punta
MATERIALS UTILITZATS
Tela i fil
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Roquet blanc amb faldó de punta amb motius eucaristics (raïm i blat). Cordó vermell i daurat al coll.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
Donació
FONT D'INGRÉS
Donació de Mn. Joan Robé Campeny que li fou entregat per Mn. Genís Baltrons Robert
DATA D'INGRÉS
2021/07/06
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Bo
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS