Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Retaule de Santa Anna

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
259
CRONOLOGIA
1777
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
objecte de culte
NOM DE L'OBJECTE
retaule
MIDES
ALÇADA (CM)
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
tallat, cisellat, policromat, daurat
MATERIALS UTILITZATS
fusta
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
Escena hagiogràfica
DESCRIPCIÓ
Retaule d’estil rococcó, d’una sola escena, inserisda dins d’una estructura arquitectònica. La taula central representa el cel, on està presentada santa Anna entronada i amb la Verge nena a la falda, sobre la cama esquerra i amb un llibre a la mà dreta; al seu costat esquerre sant Joaquim, i a l'altre un àngel portant a les mans una corona, tot entre núvols. Entre les columnes dels costats hi ha l’espai per a dues estàtues, avui buit. En la part superior es repeteix la distribució amb uns sants en la part central i un sant a cada banda, amb els seus atributs: la figura de l’esquerra duu un llibre a la seva mà esquerra; la figura de la dreta sosté una espasa amb la mà esquerra i té un pal a la mà dreta. Al centre de la part inferior hi ha l'altar i a sobre uns graons per conternir els cerers; als costats hi ha els basaments de les columnes superiors, decorats amb l'escult del donant, que era un canonge, als laterals. L'escut espanyol partit en faixa mostra, al terç superior, camper d’or amb tres besants mal col·locats; al centre una construcció semblant a un canal en el qual aparenta rodar una sínia que eleva l'aigua: és el símbol parlant del congnom Regàs;eal terç inferior partit en pal, amb campers laterals d’or amb nou besants sinople. El trimbre mostra el capell negre de canonge, amb sis borles d’or a banda i banda. Hi ha gran abundància de motllures en forma de la lletra “c”, combinada amb una altra “c” invertida, formant un oval, i la lletra “s”, suggerida en tota la composició, juntament amb la sumptuositat de l'obra malgrat l'ús escàs de l'or i de materials costosos.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
Anònim
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Regular, caldria netejar i fixar la pintura d'algunes parts.
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
Dues imatges laterals i els caixabancs.
DESCRIPCIÓ
-FONT, L. Gerona. La Catedral y el Museo Diocesano, Ed. Carlomagno, Girona, 1952, p. 30 -GALLINARO, L. Titra retables baroques de la Province de Geróne. (1580-1777). Etudes iconologique et socioculturelle (modes de producction, diffusion, réception). Universite Bordeaux III-Michel de Montagne, Universitat Autònoma de Barcelona – Bellaterra, 2005. Annex III, nº 85. -MARQUÈS, J. "La capella de santa Anna (I)", Infome, Diari de Girona, 9 d'agost de 1987 -MARQUÈS, J. "La capella de santa Anna (II)", Infome, Diari de Girona, 16 d'agost de 1987 Martín, Gabriel i Miralpeix, Francesc. Del taller a l’escola de dibuix. Josep Barnoya Viñals i el llibre de comptes de totas las feynas que tinch ajustadas (1773-1816), Diputació de Girona, 2017.
NOTES I OBSERVACIONS
S'han consultat les Actes Capitulars des de l'any 1881 (vol.95) fins 1975 (vol. 115). ACG. S'han consultat els inventaris dels anys 1470, 1588, 1629, 1685, 1742, 1774, 1775, 1823, 1924, 1938, 1939. ACG.