Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Retaule de Sant Isidor

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
226
CRONOLOGIA
ca. 1780
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
objecte de culte
NOM DE L'OBJECTE
retaule
MIDES
ALÇADA (CM)
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
tallat, cisellat, policromat, i daurat
MATERIALS UTILITZATS
fusta
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
Figures i escena hagiogràfiques
DESCRIPCIÓ
Començant per la cimera hi trobem, en la fornícula més alta, les estàtues de sant Jordi i sant Dalmau, antics titulars de la capella. Al centre de la composició, en una gran fornícula hi havia l'estàtua de sant Isidor de Sevilla, posada de genolls davant una aparició celestial del papa sant Gregori el Gran, representat entre núvols que semblem sostinguts per àngels esculpits en relleu. Sobre un paisatge de fons, amb un edifici de perfil circular en primer pla, s’apareix Sant Gregori acompanyat per l’Esperit Sant en forma de colom des de la part superior dreta de la composició, dos àngels i un cap alat. A banda i banda de la fornícula central hi ha en sengles permòdols dues estàtues: sant Pere i sant Pau originàries del retaule de Sant Lluc, obra de Jacint Morató. L’escut a banda i banda del retaule a la zona del sòcol segueix el següent esquema: escut quarterat, el primer i el quart partit en set faixes alternant blanc i atzur, tres faixes blanques amb creu grega central en güella amb lleó d’or. El timbre està format per un elm coronat per un capell de canonge sable.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
Anònim
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Regular, caldria netejar i fixar la pintura d'algunes parts.
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
-AVELLÍ, T. “Un testimoni fins ara oblidat: El retaule major de l’església de Sant Lluc de Girona. Obra de Jacint Morató Soler”, a Butlletí dels Manaies de Girona, 2003. -AVELLÍ, T. “Noves aportacions la catàleg d’obra de Jacint Morató Soler: el retaule ajor de St. Lluc de Girona”, a Locus Ammoenus, 8, 2006-2007. -FONT, L., Gerona. La Catedral y el Museo Diocesano, Ed. Carlomagno, Girona, 1952, p. 24. -JUNYENT, E. L’escultor vigatà Pau Costa. Vic, 1972. -JUNYENT, E. L’escultura de Jacint Morató. Vic, 1969. -MARQUÈS, J., "La capella de Sant Isidor", Informe, Diari de Girona, 11 de gener de 1987. -MARQUÈS, J., "El retaule de Sant Isidor", Informe, Diaria de Girona, 18 de gener de 1987. -MASSIÀ, À. Contribución al estudio del Barroco: Pablo y Pedro Costa en la catedral de Gerona, archivo Espanyol de Arte, 1940-41, pp. 542-547. -PALOL, P. de: Gerona. aires. Barcelona. 1953. -PALOL, P. de: Gerona monumental. Plus ultra. Madrid. -PÉREZ, A. Una nueva aportación a la obra del escultor Pau Costa. Boletín Seminario de Estudios de Arte y Arqueología. Valladolid. 1990. Pp. 554-559. -PÉREZ, A: Escultura barroca a Catalunya. Els tallers de Barcelona i Vic (1680-1730 ca). Projecció a Girona. Virgili & Pagès. Lleida. 1988. -PÉREZ, A. “Els retaules barrocs de la catedral”. -ROIG, M.A. Èmfasi contrareformista en els retaules de la Seu de Girona. Girona revisitada. Estudis d’Art Medieval i Modern. Estudi General de Girona. Girona 1990. pp 119-1939. -V.V.A.A. La Catedral de Girona. Ed. Ajuntament de Girona i Lunwerg Editores Barcelona, 2002.
NOTES I OBSERVACIONS
L'estatua del titular i de les dues figures de les fornícules laterals es van perdre durant la guerra civil. S'han consultat les Actes Capitulars des de l'any 1881 (vol.95) fins 1975 (vol. 115). ACG. S'han consultat els inventaris dels anys 1470, 1588, 1629, 1685, 1742, 1774, 1775, 1823, 1924, 1938, 1939. ACG.